Khu Đại Học York

Cho thuê 1 phòng, bao tất cả $550/tháng, ưu tiên cho nữ du học sinh. Xin gọi: (416) 671-8068