Thời Báo Vietnamese Newspaper

Khu Belleville

Cần nam nữ thợ nails kinh nghiệm, bao lương $1200/tuần, trên ăn chia, nếu nhận cheque có offer thêm, có chỗ ở, sạch sẽ, công việc ổn định lâu dài. Xin gọi Tracy: (647) 549-4888

error: Content is protected !!