Keeles / Wilson Ave. - North York

Bsmt, 2 beds, nhà mới sửa, riêng biệt hoàn toàn, bao hết, parking, gần bus stops and Wilson subway, thích hợp cho gia đình hoặc người đi làm. Liên lạc: (437) 255-5911