Keeles / Wilson

Cần sang tiệm Nails Spa, mở được 8 tháng, gồm quầy 2 ghế spa, 3 bàn nails, 1 khu Eyelash extention, 1 ph wax, có thể làm ngay, lease còn dài.Xin gọi: (647) 761-3100