Keele/ Sheppard -North York

1 ph. ngủ main floor, dành cho nữ ăn chay, bao hết, giá $550/tháng. Bsmt 2 ph.ngủ, rộng, sạch, ăn chay, bao hết, giá $500/ph. Dành cho nữ độc thân, dọn vào đầu th 8Xin gọi cô Thu: (647) 760-5077

Rating
Keyword

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT