Thời Báo Vietnamese Newspaper

Keele / Sheppard

Verified

2 ph. lớn & nhỏ, dành cho du học sinh nữ, gần bus, chợ tàu, chợ Tây, bao điện nước giặt sấy, internet, no smoking/pets. Xin gọi sau 6pm: (647) 550-5128

error: Content is protected !!