Keele / Lawrence

Nhà có 2 ph. ngủ, thích hợp độc thân hoặc học sinh, gia đình, bao điện nước giặt sấy, no internet, dọn vào ngay.Xin gọi: (416) 826-4668