Keele / Lawrence

Verified

Cần gấp thợ nails và tóc, biết làm everything, tay chân nước full time, bao lương hay ăn chia tùy theo tay nghề. Nhận học viên nails, cho thuê ghế tóc, cho thuê phòng.Xin gọi: (647) 716-6983

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT