Thời Báo Vietnamese Newspaper

Keele / Finch - North york

5’ đi bộ tới York Uni., subway, nhà mới, có nhiều ph. rộng rãi. sạch, mỗi phòng có washroom riêng, bao điện nước, internet, ưu tiên cho học sinh.Xin gọi:(647) 574-8494 (647) 404-7077

error: Content is protected !!