Keele / Finch

Verified

Cần gấp thợ may một kim và hai kim, có kinh nghiệm, và thợ biết sử dụng máy Flat Lock. Cần thợ cắt chỉ. Xin đến địa chỉ: 42 Ashwarren Rd.Xin gọi: (416) 633-4223

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT