Keele / Eglinton

Apt. 2 phòng ngủ, good location, giá $1250/tháng second floor, Bsmt $1000/tháng, cộng tiền điện. Oakwood / St Clair có 1 phòng cho share $450/tháng bao tất cảXin gọi: (905) 520-4671(416) 536-4671