TIN CẬP NHẬT

Job Connection - Cần Tuyển Gấp

690 Wilson Ave, Toronto.Tel: (416) 240-9445 or 1310 Dundas St E. Mississauga Tel: (905) 361-5627Hãng sản xuất xe truck khu Toronto cần gấp nhiều nam công nhân Assembler/Helper morning $16 – $16.50/hr.Hãng điện tử khu hwy 27/hwy 7 cần gấp công nhân assembler/helper morning $14.50/hr – $15/hr Apply tại văn phòng

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!