Javis / Front

Downtown Toronto. Tiện giao thông, không khí làm việc và khách hàng rất tốt, cần tuyển nữ thợ nail, biết làm bột và shellac. Nhận học viên.Xin gọi cô Hồng: (647) 435-6041