Jane / Wilson

Có 1 phòng rộng thoáng, phương tiện mọi mặt, bao tất cả, giặt sấy, wifi, no parking, ưu tiên nam học sinh or đi làm, thích yên tĩnh.Xin gọi: (647) 278-6863