Thời Báo Vietnamese Newspaper

Jane / Wilson

Bsmt. có 3 phòng ngủ, 1 phòng ở mainfloor. Bao điện nước, giặt sấy. Phòng lớn: $500, nhỏ $400. Dọn vào ngay. Xin gọi : (416) 243-0018 or (647) 299-1957

error: Content is protected !!