Jane / Weston

Verified

Cần thợ nails kinh nghiệm, trong tiệm tóc rất bận rộn, có thể thuê ghế tóc tự làm chủ, trả tiền rent hàng tháng hoặc làm ăn chia, có thể làm việc ngay.Call Dorcas: (416) 892-8540Jeff: (416) 522-5197

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT