Thời Báo Vietnamese Newspaper

Jane / Trethewey

Lầu, 1 ph.ngủ rộng, sạch sẽ, đẹp, share bếp tắm, no parking, bus trước, tiện nghị, ưu tiên cho người đi làm hay du học sinh, dọn vào anytime.Xin gọi: (416) 525-8899

error: Content is protected !!