Thời Báo Vietnamese Newspaper

Jane / Trethewey

Bsmt. nổi sạch đẹp, 1 ph. ngủ, ph. khách, bếp, tắm. Lối đi riêng, gần bus, Hwy, bao điện nước, internet. Thích hợp nam nữ working. Dọn vào ngay. Xin gọi: (416) 998-9591

error: Content is protected !!