Thời Báo Vietnamese Newspaper

Jane / Steeles

lầu 1 ph. rộng, sạch, chỉ bao điện nước, không bao giặt sấy, internet, cho độc thân đi làm, no smoking, gần chợ, bus, giá $400/th., dọn vào anytime. Xin gọi: (416) 650-6374 (647) 870-4435

error: Content is protected !!