Thời Báo Vietnamese Newspaper

Jane / Steeles

Verified

Trên lầu có 2 phòng, gần bus, chợ, đại học York, bao điện nước, internet, giặt sấy. Dành cho độc thân đi làm or du học sinh, no smoking. Dọn vào đầu tháng 1. Xin gọi: (416) 661-3381

error: Content is protected !!