Thời Báo Vietnamese Newspaper

Jane St / St Clair West

Apartment có 1 phòng cho share, dành cho nữ du học sinh, bao điện nước, internet, dọn vào anytime, $500/tháng. Xin gọi Trân: (416) 509-8908 (416) 473-0132

error: Content is protected !!