Thời Báo Vietnamese Newspaper

Jane / Sherpard

Bsmt. ph. $475/th., share bếp với 1 người, đầy đủ tiện nghi, mới sạch đẹp, bao điện nước, cable, giặt sấy, ưu tiên cho nam or nữ trung niên, chỉ dôn đồ cá nhân.Xin gọi Sương: (647) 700-7988

error: Content is protected !!