TIN CẬP NHẬT

Jane / Sheppard

Verified

Bungalow 3 bedrooms, sạch thoáng, bao internet, giặt sấy, parking, $1400/tháng. Bsmt 2 ph. lớn, bếp, ph. tắm, lối đi riêng, bao internet, giặt sấy, parking $500/tháng, 1ph.Xin gọi: (416) 992-0964

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT