Jane / Sheppard

1 ph. ngủ lớn, dành cho nữ sinh viên, nữ đi làm, share bếp, washroom, bao tất cả, lối đi riêng, có parking, no smoking/pets, dọn vào ngay.Xin gọi: (647) 995-1901