Thời Báo Vietnamese Newspaper

Jane / Sheppard

Phòng cho nam nữ độc thân , dọn vào ngay và Bsmt 1 ph.ngủ, ph khách, lới đi riêng, tiên bus, chợ VN.,dành cho người đi TTC, ít nấu nướng.Xin gọi: (647) 296-1663

error: Content is protected !!