Thời Báo Vietnamese Newspaper

Jane / Sheppard

1 phòng lớn, có washroom trong phòng, riêng biệt, dành cho nam nữ du học sinh hay người đi làm, không có xe, 1 hay 2 người ở,Xin gọi: (647) 504-8208

error: Content is protected !!