Thời Báo Vietnamese Newspaper

Jane / sheppard

Verified

Bsmt nổi 1 ph.ngủ, giá 1 người $450/th, 2 người $600/th, gần chợ tàu, chợ tây, nhà thờ Việt, dọn vào đầu th 1/2019.Xin gọi: (647) 641-9706(437) 922-2921

error: Content is protected !!