Jane / Sheppard

Main floor, 3 ph ngủ, ph khách, ph ăn, kitchen, washroom, 2 parking. Thuận tiện bus, gần nhà thờ, groceries, restaurant. Phù hợp cho gia đình $1750/th, share utilities. dọn vào Aug. 01/2018 Xin gọi Yến: (647) 215-0277

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!