Thời Báo Vietnamese Newspaper

Jane / Finch / Firgrove

Bsmt nổi 1 phòng lớn cho share, ưu tiên du học sinh, người đi làm. Có thể ở 2 người. Bao tất cả, no party, no smoking, no visitor, dọn vào đầu tháng 02.Xin gọi: (647) 955-7838 or (647) 267-0663

error: Content is protected !!