Thời Báo Vietnamese Newspaper

Jane / Finch / Driftwood

1 ph. rộng cho thuê dành cho học sinh và người đi làm, bao điện nước, giặt sấy, internet, no smoking, gần chợ, mall, bus, rất tiện lợi, $500/th dọn vào anytime.Xin gọi Thu: (416) 769-9645

error: Content is protected !!