Jane / Finch

1 phòng cho thuê, phòng rộng, đẹp, gần chợ Kiến Hưng, bao tất cả, dọn vào đầu tháng 4.Xin gọi: (416) 738-3794