Thời Báo Vietnamese Newspaper

Jane / Finch

1 ph. ngủ cho thuê, share ph. khách, tắm, bếp, no smoking/ pet/ no parking, ưu tiên cho nữ thuê, dọn bất cứ lúc nào. Sau lưng chợ Kiến HưngXin gọi: (647) 202-6710

error: Content is protected !!