Jane / Finch

Ph. trên lầu cho share, rộng, sạch, yên tĩnh, có furniture, bao hết, gần bus, chợ Kiến Hưng, York, Humber College, khu tiện lợi. Xin gọi: (647) 809-1377 (416) 748-3780