Jane / Finch

Trên lầu, 2 phòng dành cho nữ, bao tất cả, giặt sấy, internet, đi bộ 10’ tới Kiến Hưng, No Fills, Freshco.Xin gọi: C- (647) 716-5778H- (416) 398-8885