Thời Báo Vietnamese Newspaper

Jane / Finch

Phòng trên lầu cho share rộng, sạch sẽ, yên tĩnh. Cófurniture. Bao hết, giặt sấy, gần bus, chợ, York, Humber College, khu tiện lợi. Xin gọi: (647) 809-1377 (416) 748-3780

error: Content is protected !!