Jane / Finch

Phòng rộng rãi, sạch sẽ, $500/tháng cho 1 người, $650/tháng cho 2 người. Xin gọi cô Mai: (416) 247-4917Hùng: (416) 836-9129