Thời Báo Vietnamese Newspaper

Ivy’s Nails - St. Catharines

Cần gấp nữ thợ nails biết everything, bao lương mùa Đông từ $900/wks. Mùa hè $1000/week, làm 6 ngày/week.Xin gọi: (905) 937-2323(289) 501-4737

error: Content is protected !!