Thời Báo Vietnamese Newspaper

Ivy’s Nails - St. Catharines

Cần gấp nữ thợ nails biết làm everything, bao lương $150/ngày over ăn chia 6/4 hoặc ăn chia lương mùa Đông từ $800-$1200/wks. Mùa hè $1200- $1600/week, làm 6 ngày/week.Xin gọi: (905) 937-2323(289) 501-4737

error: Content is protected !!