Thời Báo Vietnamese Newspaper

Islington / Rexdale / Hwy 401

Verified

Ph. ở main floor cho nữ độc thân share, ưu tiên du học sinh, 300m đến chợ Tàu, Walmart, bao tất cả, parking, 2’ lái xe ra 401, gần bus, $500/th.Xin gọi: (647) 606-7589

error: Content is protected !!