Thời Báo Vietnamese Newspaper

Islington / Lakeshore

Cần gấp thợ nails part/full-time làm chân tay nước, shellac, biết móng bột càng tốt, việc làm thoải mái, tip hậu, bao lương $120/ngày over ăn chia. Xin gọi: (647) 962-2489 (416) 253-7364

error: Content is protected !!