Islington / Lakeshore

Cần nam nữ thợ nails part/full-time làm chân tay nước, shellac, biết bột càng tốt, việc thoải mái, tip hậu, bao lương $120/ngày over ăn chia. Xin gọi: (647) 962-2489 (416) 253-7364