Islington / Lakeshore

Verified

Cần thợ nails part/ full- time phải biết làm chân tay nước và salec nếu biết móng bột càng tốt, việc làm thoải mái , khách dễ chịu, tip hậu, chủ vui vẻ, bao lương $120/ng, trên ăn chia Xin gọi: (647) 962-2489 (416) 253-7364

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT