Islington / Hwy 401

Verified

Cần nữ thợ nails biết làm móng bột và wax, full time, bao lương $100-$120/ngày, thợ chân tay nước, full/part-timeXin gọi: (416) 895-5458 (416) 749-8880

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT