I Love Nails & Spa - 680 Rexdale Blvd - Etobicoke

Tiệm đông khách. Cần nữ thợ nails làm chân tay nước, bột, biết làm everything, lương thỏa thuận, over ăn chia 6/4, khu Mississauga & Jane / Finch nếu tiện đường sẽ đưa đónXin gọi Đào: (289) 218-8389

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!