Hwy 7 / Weston - Vaughan

Walkout Bsmt mới, 2 ph.ngủ, khách, tắm, bếp, gần bus, chợ Nation, Fortino, trường, subway. 2 parking, lối đi riêng, no smoking/pets, dọn vào anytime. Xin gọi: (416) 858-0909