Thời Báo Vietnamese Newspaper

Hwy 7 / Weston

Verified

Cần thợ nails biết everything, bột & chân tay nước, waxing, facial càng tốt, chút tiếng Anh, kinh nghiệm, full/part-time, lương cao, tip hậu, khu da trắng. Xin gọi Cindy: (416) 844-9338

error: Content is protected !!