1 phòng ngủ cho thuê, dọn vào anytime.Xin gọi: (905) 598-9400(416) 400-5246