Hwy 10 / Eglinton

Verified

Bsmt. 2 ph, bếp, phòng khách còn 1 ph lớn, trống, cho học sinh, no smoking.Xin gọi: (647) 402-4120

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT