Thời Báo Vietnamese Newspaper

Hwy 10 / Bovaird - Brampton North

Bsmt. 2 hay 3 ph. ngủ, lối đi riêng, dành cho gia đình, bao điện nước, parking, tiện xe bus, chợ, trường học. Xin gọi: (647) 812-3300 (647) 717-0511

error: Content is protected !!