Thời Báo Vietnamese Newspaper

Hurontario / Steeles, $65K.

Sang tiệm Nails và Dry Cleaner, có 5 bàn, 4 spa, 1 ph. wax. Tiệm 15 năm, rộng sạch đẹp, rent $3,350/tháng, lease còn 4 năm.Xin gọi: (647) 914-3798

error: Content is protected !!