Thời Báo Vietnamese Newspaper

Hurontario / Eglinton - Mississauga

Phòng dành cho du học sinh, $500/ph., bao điện nước, giặt sấy, internet, no smoking. dọn vào đầu tháng 11. Xin gọi Hoa: (647) 284-2707